DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV ZADARMO!

Platí pre obce Skalité, Čierne a Raková (zadarmo do 10 km)

Čo potrebujete vedieť o odvodnení pozemku?

19.6.2019 13275x

Voda je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Ak nám však vstúpi na pozemok, stáva sa z užitočného sluhu veľmi zlý pán, ktorý dokáže poriadne strpčiť bývanie v dome pre zatopené priestory, zvýšenú vlhkosť či dokonca nepríjemné plesne. V čase projektovej prípravy preto nepodceňujte riešenia spojené s odvedením nežiaducej vody z pozemku.

Povrchová verzus podzemná voda

V prvom rade si treba uvedomiť rozdiel medzi dvoma typmi vody – povrchovou a podzemnou. V prípade povrchovej ide vlastne o zrážkovú vodu, ktorá sa zachytí na pozemku a nutne potrebuje niekam odtiecť – a to v smere pôsobenia gravitácie, teda „nadol“. Podzemná voda sa nachádza v spodných vrstvách pôdy. Ide o normálny jav, avšak, pri výstavbe by sa mala udržiavať pod samotnými základmi domu, čiže tak, aby ich nepodmývala a neznehodnocovala celú stavbu.

V súčasnosti sa viacerí stavebníci boria s problémom, že nemajú k dispozícii ideálne parcely na výstavbu domu. Nové pozemky sa často nachádzajú v lokalitách, kde je voda prítomná vo veľkej miere. Životodarná tekutina sa v nich kumuluje, v dôsledku čoho bývajú premočené. Dobrá správa je, že nejde o tragédiu. V súčasnosti možno pozemky odvodniť viacerými spôsobmi – samozrejme, niektoré sú finančne dostupnejšie, s inými treba siahnuť hlbšie do vrecka.

Nepodceňujte pomoc odborníka

Ako takýmto komplikáciám predísť? Odporúčame prizvať si k stavbe domu odborníka, či už projektanta alebo stavebný dozor, ktorý vám poradí, ako pozemok vhodným a účinným spôsobom odvodniť. Takýto krok podlieha z právneho hľadiska minimálne ohlasovacej povinnosti na príslušnom stavebnom úrade, resp. stavebnému povoleniu, pretože podobným zásahom sa menia hydrologické pomery na pozemku. Veľa ľudí to, bohužiaľ, odignoruje, lebo je to zdĺhavý proces, zahŕňajúci aj výkopové respektíve zemné práce.

Súčasným trendom nie je zrážkové vody z pozemku odvádzať, ale „likvidovať“ ich napríklad vsakovaním, čo je oveľa ekologickejšie. Takto sa totiž neodvádzajú priamo do najbližšieho vodného toku, ale udržia sa v pôde, vďaka čomu sa zbytočne nevysušuje a my neprichádzame o cenné vodné zdroje. Prirodzený kolobeh vody zostáva zachovaný.

Ak plánujete stavať na pozemku, ktorý je prinajmenšom sporný, neváhajte investovať do hydrogeologického prieskumu. Nielenže pomôže určiť hladinu spodnej vody a zloženie pôdy, projektantovi prinesie aj informácie o tom, ako hlboko treba viesť základy domu či akým spôsobom dom odizolovať tak, aby bol spoľahlivo chránený proti zemnej vlhkosti. Takýto prieskum síce niečo stojí, ale neskoršie problémy vás môžu stáť oveľa viac.

Ako odvodniť stavbu?

K najjednoduchším spôsobom ochrany domu proti povrchovej dažďovej vode patrí vytvorenie ryhy so šírkou 0,3 –  0,6 m a hĺbkou 1 – 1,5 m. Tá sa vystelie geotextíliou, vyloží drenážnou rúrou s priemerom 100 – 160 mm a zasype štrkom frakcie 32 – 63 mm. Takáto ryha sa väčšinou umiestňuje k hranici pozemku, resp. tam, kde voda steká a zhromažďuje sa.  Spôsobov je, samozrejme, omnoho viac, všetko závisí od toho, aký typ odvodnenia zvolí projektant.

V praxi sme napríklad zažili prípad, keď stavebník postavil rodinný dom na rovinatom premočenom pozemku a chcel pod ním vybudovať suterén. Nedal na rady odborníkov a vybudoval si v podzemí garáž s rampou, dodnes však čelí viacerým problémom, pretože na suterén z každej strany „tlačí“ podzemná a zrážková voda. Po stranách musel nechať navŕtať studne – vyzerajú ako šachty s priemerom asi 50 cm, v ktorých je čerpadlo so spínačom. Keď hladina vody stúpne, čerpadlo začne automaticky vodu odčerpávať a odvádzať do dažďovej kanalizácie, čím zníži hladinu podzemnej vody.

Preto platí, že na premočenom pozemku sa neoplatí budovať suterén. Resp. odvodnenie je možné aj v takomto prípade, ale stavbu to jednoznačne predraží. Treba si uvedomiť, že okrem projektovej dokumentácie budete potrebovať aj statický posudok o tom, aký hydrostatický tlak stavba znesie – môže ísť dokonca o 2,5-násobok zemného tlaku, aj z toho dôvodu sa musia konštrukcie vybudovať oveľa pevnejšie.

Nezarábajte si na problémy

Na záver treba podotknúť, že zodpovedne treba pristupovať najmä k vyhotoveniu kvalitnej hydroizolácie. Aj túto kapitolu stavby často majitelia podcenia. Ak si remeselník neodvedie dobre svoju prácu, problémy na seba nenechajú dlho čakať. Nemusia sa prejaviť ihneď po nasťahovaní, ale voda si časom cestu nájde. Prípadné opravy vás potom môžu vyjsť na stovky až tisíce eur a nezriedka sú takéto rekonštrukcie nesmierne náročné či dokonca nemožné.

Autor článku
Ing. Rudolf Lipták
Riaditeľ
Môžem Vám nejako poradiť?
Ľubomír Sirota
Obchodný zástupca
0948 154 157
V čase od 17:00 do 08:00 nám môžete zanechať správu. Budeme vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

Zanechať správu
Andrea Friščáková
obchodná zástupkyňa
0948 888 413
V čase od 17:00 do 08:00 nám môžete zanechať správu. Budeme vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

Zanechať správu

Ďalšie články

Otvárame nové stavebniny v Skalitom!
Zamávajte kolónam a pustite sa do stavby! Už 7. februára otvárame nové stavebniny Redos v Skalitom.
4.2.2020 3015x
Čo všetko treba vedieť o stavebnom povolení
Pripravujete sa na výstavbu domu a rozmýšľate nad tým, čo všetko budete musieť vybaviť ešte predtým, než položíte základný kameň?
14.4.2019 2845x