DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV ZADARMO!

Platí pre obce Skalité a Čierne

Zateplenie spodnej stavby

5.10.2021 1529x

Rastúce nároky na tepelnú izoláciu obvodových plášťov budovy upriamujú pozornosť na zateplenie spodnej stavby. Na tieto časti vo zvýšenej miere pôsobí vlhkosť, korózne vplyvy a podložie. Je dôležité uvedomiť si, že izolácia znamená úsporu energií a s tým spojenú úsporu nákladov na vykurovanie. Kvalitná tepelná izolácia spodnej stavby vám v budúcnosti ušetrí množstvo problémov. 

Stavba pod úroveň terénu

Na zateplenie stavby pod úrovňou terénu odporúčame perimetrické dosky z expandovaného polystyrénu, ktoré dosahujú vysokú tepelnú účinnosť. Tepelnoizolačné dosky POLYFORM EPS 200 PERIMETER sú ideálnou voľbou na zateplenie základovej dosky, základových pásov a vykurovaného suterénu. Tie prichádzajú do priameho kontaktu s vlhkosťou. Tepelnoizolačné dosky majú výrazný vplyv na celkové prevádzkové náklady stavby. 

Soklová čast stavby

Zateplenie v tejto časti stavby bráni pred vznikom plesní a tepelných mostov. Hrúbka izolácie v soklovej časti je spravidla o 20 mm tenšia, ako hrúbka izolácie obvodovej steny. Najvhodnejším materiálom je nízko nasiakavá izolácia POLYFORM EPS 150 SD. Ešte účinnejším riešením je zatepliť túto časť pod úroveň nazamŕzajúcej vrstvy izoláciou POLYFORM EPS 150 SD, ktorá je odolná voči tlaku.

Ako postupovať

Dosky sa lepia len dočasnými lepidlami alebo tmelmi, pretože sú k stene tlačené tlakom zeminy. Zemina sa po inštalácii izolácie nasype do výkopu a zhutní. Dosky musia byť na pevnej podložke, aby mali oporu pri zasypávaní a zhutňovaní zeminy. Na rezanie dosiek nie sú potrebné špecializované nástroje, postačí nôž, pílka alebo odporový drôt. 

Recyklácia zvyškov izolácie

Expandovaný polystyrén (EPS) je 100 % recyklovateľný. Spoločnosť POLYFORM s.r.o. už od roku 2004 prevádzkuje zariadenie na spracovanie a zhodnocovanie odpadov z EPS. Nie každý polystyrén však je vhodný na recykláciu. Ako sa v tom vyznať? 

Čo patrí na recykláciu:

  • Čisté obaly z EPS bez štítkov, pások a iných materiálov

  • Čistý stavebný odpad (napr. odrezky) z EPS vyrobený po roku 2016 bez nánosov lepidiel a iných materiálov

  • Lisované a rezané tvarovky z EPS

  • EPS granulát napr. zo sedacích vakov


Čo nepatrí na recykláciu:

  • Rybárske boxy z EPS

  • Znečistený obalový a stavebný odpad z EPS

  • Potravinárske obaly z EPS

  • Obaly a izolačné materiály z XPS (styrodur)

 

Potrebujete poradiť? Navštívte REDOS Stavebné centrum v Čadci, Skalitom a Klubine a vyberte si zo širokej ponuky izolačných materiálov pre vašu stavbu. 

Môžem Vám nejako poradiť?
Ľubomír Sirota
Obchodný zástupca
0948 154 157
V čase od 17:00 do 08:00 nám môžete zanechať správu. Budeme vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

Zanechať správu
Andrea Friščáková
obchodná zástupkyňa
0948 888 413
V čase od 17:00 do 08:00 nám môžete zanechať správu. Budeme vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

Zanechať správu

Ďalšie články

Deň otvorených dverí v Redos Raková
Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí na prevádzke Redos Raková. Pripravili sme si pre vás bohatý program pre celú rodinu.
20.5.2024 425x
Vybrať si bungalov alebo radšej poschodový dom?
Potrebujete si pred dôležitým rozhodnutím ozrejmiť výhody a nevýhody obidvoch typov stavieb? Poradíme vám.
4.11.2019 3989x