DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV ZADARMO!

Platí pre obce Skalité a Čierne

Aké inžinierske siete potrebuje váš dom?

28.10.2019 3973x

Dostupnosť inžinierskych sietí je jednou zo zásadných podmienok pre výber pozemku a výstavbu domu. Ich neprítomnosť alebo komplikované napojenie môže ovplyvniť vaše rozhodnutie, či vôbec dom postavíte na plánovanom mieste.

O akých inžinierskych sieťach je reč? Podľa národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby ide o systém nadzemných a podzemných vedení plynu, vody, elektriny, kanalizácie, telekomunikačných sietí, ale aj príjazdovej cesty, ktorá vedie priamo k domu. Inžinierske, resp. rozvodové siete musia byť vyriešené ešte pred samotnou výstavbou. Urobíte to buď napojením sa na verejné rozvody, alebo vytvorením alternatívneho zásobovania.

Elektrina a plyn

Elektrina je podstatná nielen pre fungovanie domácnosti, ale aj pre samotnú výstavbu. Bez nej sa totiž prakticky nedá stavba zrealizovať. Ak sa chcete napojiť na verejnú sieť, musíte kontaktovať rozvodný podnik, ktorý vydá súhlas s vaším pripojením. Žiadosť by mala obsahovať aj zoznam plánovaných spotrebičov, ktoré budú vyžadovať určitý objem odberu elektrickej energie. Ak si želáte vykurovať či variť v domácnosti s plynom, takisto budete potrebovať súhlas miestneho distribútora s napojením. Po vybudovaní prípojky však ešte musíte u dodávateľa vybaviť žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla.

Voda a dažďová kanalizácia

Na rozdiel od elektriny sa ostatné zdroje dajú nahradiť. V prípade pitnej a úžitkovej vody ide najčastejšie o napojenie na verejný mestský či obecný vodovod. Rovnako však musíte zaslať žiadosť príslušnému vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi, ktorý prípojky zriadil a je oprávnený ich opravovať.

Ak napojenie na verejný vodovod nie je k dispozícii, môžete si na pozemku vybudovať kopanú alebo vŕtanú studňu. Samozrejme, za predpokladu, že voda z tohto zdroja je dostatočne kvalitná. V súvislosti s tým treba myslieť aj na správne odvodnenie stavby. Dažďová voda môže byť zvedená vsakmi (v súčasnosti sa to však realizuje výnimočne) alebo klasicky do dažďovej kanalizácie. Vsakovacie koše sú vlastne  plastové nádoby, umiestnené v zemi, ktoré sú obalené geotextíliou. Ide o akési akumulačné nádrže, z ktorých nazbieraná voda pozvoľna vsakuje do pôdy. Ak chcete dažďovú vodu odviesť do vodného toku, musí to najskôr schváliť príslušný úrad životného prostredia.

Odpadová voda

Nemenej podstatnú časť inžinierskych sietí predstavuje aj kanalizácia pre odpadové vody. Najčastejšie sa novostavby napájajú na systém mestskej alebo obecnej kanalizácie. V tomto prípade treba so žiadosťou o pripojenie osloviť miestnu vodárenskú spoločnosť, ktorá určí polohu prípojky aj merača. Ak stavebník nemá možnosť využiť verejnú kanalizáciu, musí sa postarať o alternatívnu likvidáciu splaškov, napríklad prostredníctvom žumpy, septiku alebo takzvanej domácej čističky odpadových vôd (ČOV).

Žumpa je plastová alebo betónová nádoba, zberajúca odpadové vody, ktoré následne musí odčerpať a odviesť fekálne vozidlo. Frekvenciu vývozov potom určuje celková prevádzka domácnosti, najmä sprchovanie, splachovanie toalety a pranie. Ak teda často využívate práčku alebo trávite veľa času v sprche, za vývoz odpadu si priplatíte. V prípade septiku ide o trojkomorový systém, ktorý odpadovú vodu prečisťuje prirodzeným organickým spôsobom a znečistenú časť splaškov zachytí. Je síce lacnejší ako žumpa, avšak, kvôli vypúšťaniu vody do prostredia vyžaduje zložitejšie byrokratické úkony, trebárs hydrogeologický posudok. Na výstavbu ČOV je zasa potrebné stavebné povolenie a vyžaduje aj oveľa vyššie vstupné náklady.

Autor článku
Ing. Rudolf Lipták
Riaditeľ
Môžem Vám nejako poradiť?
Ľubomír Sirota
Obchodný zástupca
0948 154 157
V čase od 17:00 do 08:00 nám môžete zanechať správu. Budeme vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

Zanechať správu
Andrea Friščáková
obchodná zástupkyňa
0948 888 413
V čase od 17:00 do 08:00 nám môžete zanechať správu. Budeme vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

Zanechať správu

Ďalšie články

Redos pobočky znovu otvorené!
Od apríla sme za sprísneného hygienického režimu znovu otvorili stavebniny pre všetkých zákazníkov v Čadci, Skalitom a Klubine.
31.3.2020 2211x
Čo potrebujete vedieť o odvodnení pozemku?
Voda na pozemku dokáže poriadne strpčiť bývanie v dome. Poradíme vám, ako čo najlepším spôsobom vyriešiť jej odvedenie z pozemku.
19.6.2019 13015x